ataşehir escort
Bugun...Memur-Sen İl Başkanı Talat Yavuz 'TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİMİZ ESAS OLSUN, SINAV TARTIŞMASI SON BULSUN!'

Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Talat Yavuz “Meslek kanunu mevcut haklarımızı koruyacak, kariyer basamaklarında hizmet süresini önceleyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir” dedi.

facebook-paylas
Güncelleme: 09-11-2022 12:37:25 Tarih: 01-11-2022 18:26

Memur-Sen İl Başkanı Talat Yavuz 'TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİMİZ ESAS OLSUN, SINAV TARTIŞMASI SON BULSUN!'

Özel Haber | Nurcan Kongur yenimedyagazetesi

 

Memur-Sen İstanbul Temsilciliği ve Eğitim-Bir-Sen 4 Nolu Şube Başkanlığı Öğretmenlik Meslek Kanununa dair gündemi konuşarak değerlendirmek üzere yerel basın mensuplarıyla Eğitim-Bir-Sen 4.Nolu Şube Genel Merkezinde kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi.

Geçtiğimiz Ekim Ayında Eğitim-Bir-Sen 4 Nolu Şube Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmiş, mevcut Başkan Talat Yavuz üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden seçilmişti. Başkan Yavuz beraberinde yeni yönetimleri ile Eğitim-Bir-Sen1 Nolu Şube Başkanı Mükremin Köse, 2 Nolu Şube Başkanı Mahmut Akay, 3 Nolu Şube Başkanı Erol Ermiş, 5 Nolu Şube Başkanı Yusuf Sabaz, 6 Nolu Şube Başkanı İdris Şekerci olmak üzere ısrarla üzerinde durarak her fırsatta dile getirdikleri “Öğretmenlik Meslek Kanunu” gündemli bir basın toplantısı düzenledi.

Memur-Sen İstanbul İl Başkanı- Eğitim Bir Sen 4 Nolu Şube Başkanı Talat Yavuz, Eğitim-Bir-Sen 4 Nolu Şube Başkanlığında yerel basın mensuplarının katıldığı basın açıklaması öncesi “ Bugün Türkiye’de bütün okullarda eş zamanlı olarak öğretmenlerimiz 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' hakkındaki düşüncelerimize hükümetimiz ve kamuoyunun dikkatini çekmek için sınıflarında ilk derslerine girmedi, duyumlarımıza göre hükümetimiz ve bakanlığımız ortak iradeyle söylediğimiz ve savunduğumuz hakkımızı kazanma noktasında konuya sıcak bakıyorlar ” dedi.

Başkan Yavuz basın açıklamasında şu görüşlerini dile getirdi.

“Değerli arkadaşlarım, Kıymetli Basın Mensupları.

Hepiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz.

Eğitimin verimliliği ve niteliği, eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi, özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkündür. Meslek kanununun beklentileri yeterince karşılamaması üzerine talep ve önerilerimizi yetkililerle ve kamuoyuyla paylaşmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız.

Hep birlikte ses vermemizin, ortak iradeyle söz söylememizin nedeni; önemi büyük, değeri yüksek, tarihsel rolü güçlü öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenlerin meslek kanunundaki değişiklik ve revizyon talebini ve ihtiyacını haykırmaktır.

7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olmanın ötesine geçememiş, öğretmenlerin beklentilerini karşılayamamıştır.

BU KANUN “MESLEK KANUNU” OLARAK NİTELENDİRİLMEYİ HAK EDECEK İÇERİKTEN YOKSUN!

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu kanunun kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, uzman ve başöğretmenlere ücret ve ilave derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavın kaldırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gibi önemli özlük hakları ihtiva ettiğini, bu yönüyle öğretmenlerimizin bir kısım beklenti ve taleplerini karşıladığını, bu anlamda olumlu bir ilk adım olduğunu dile getirdik. Ancak hemen ardından, kanunun bu hâliyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşıdığımız talepleri karşılamadığı, ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten yoksun olduğu uyarısını yaptık.

Devam eden süreçte sorumlular ve yetkililerle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, kanunun, bir milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlulukları noktasında bir meslek kanununda olması gerekenleri kapsamadığını, ilave düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, özellikle sınava dayalı bir kariyer basamakları sistemi yerine toplu sözleşmede dile getirdiğimiz öğretmenlikteki hizmet süresini esas alan bir kariyer sistemi ihtiyacını vurguladık.

Son olarak, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi amacıyla Eğitim-Bir-Sen olarak hazırladığımız kanun taslağı/önerisini Millî Eğitim Bakanlığı’nın, TBMM’nin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun ve kamuoyunun dikkatine sunduk.

MESLEKTE 8 YILINI TAMAMLAYAN UZMAN ÖĞRETMEN, 12 YILINI TAMAMLAYAN BAŞÖĞRETMENLİK ÜNVANI ALABİLMELİ

Kanun taslağımızda, sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin kaldırılarak öğretmenliğin resmî eğitim kurumları ile diğer kamu kurumlarında öğretmen kadro unvanındaki kadrolu memurlar eliyle yürütülmesi; kariyer basamaklarında ilerlemede öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış olanlar yönünde uzman öğretmenlik, 12 yılını tamamlamış olanlar yönünden başöğretmenlik unvanı alınabilmesi; eğitim kurumu yöneticiliğinin özlük hakları, atama ve terfi yönünden yeniden düzenlenerek iyileştirilmesi; öğretmenlerin ek ödeme, eğitim-öğretim tazminatı, hazırlık ödeneği ve ek ders ücretlerinde artış yapılması, zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara ilave tazminat ödenmesi; öğretmenlerin görev, hak, yetki ve sorumlulukları mesleki özerklik ve akademik özgürlük ekseninde kurgulanarak ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi; şiddete karşı caydırıcı hükümler getirilmesi gibi somut ve açık öneriler yer almaktadır.

GELİNEN NOKTA DA EĞİTİM-BİR-SEN OLARAK EYLEM KARARI ALDIK

Gelinen noktada öğretmenlerimizin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın hâlâ atılmamış olması, belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenlerimiz üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı, yerinde ve gerekli düzenleme öneri ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine Eğitim-Bir-Sen olarak eylem kararı aldık.

Öğretmenlerin ve öğretmenliğin hayattaki karşılığının, mesleğin bütün boyutları ve öğretmenlerin beklentileri yönüyle meslek kanunu içerisinde olması noktasında artık daha fazla geç kalınmamalıdır.

MESLEK KANUNUNDA İVEDİ OLARAK DEĞİŞİKLİK YAPILARAK HAYATA GEÇİRİLMELİDİR

Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki hüküm dağınıklığının giderilmesi için meslek kanununda ivedi olarak değişikliklerin yapılarak hayata geçirilmesi gerektiğini bir defa daha hatırlatıyoruz.

-Ülkemizde fiilen görev yapan 1 milyonu aşkın öğretmen var iken, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar mesleğin bütün olarak ele alınmaması; hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluktur.

-Biz, meslek kanununda, öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz.

-Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi uygulamalar yerine kadrolu istihdamın esas alınmasını istiyoruz.

-Öğretmenlerin mesleki ilerlemelerini sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının sınav yerine öğretmenlikteki hizmet süresine dayalı olarak kurgulanmasının meslek kanunu iddiasının ispatı için şart olduğunu düşünüyoruz.

-İstihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere, zorunlu hizmet gibi dayatmalara son verecek, öğretmeni motive ve teşvik etmeye, imkânlar, fırsatlar ve artırımlı haklarla ödüllendirmeye dair hükümlerin mesleği özendirmeye, mesleği yürütenleri güçlendirmeye ilişkin ön şart olduğunu biliyoruz.

-Öğretmenlerin atanmadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkânlarından kariyer fırsatlarına, ehliyetten liyakate her konuda belirsizlikten, ayrımcılık ya da ayrıcalık kusurlarından kurtarmaya dönük hükümleri olmazsa olmaz addediyoruz.

-Eğitim ve öğretim süreçlerindeki vazgeçilmez unsurlardan biri olan eğitim kurumu yöneticiliği ve eğitim liderliğinin meslek kanunu kapsamında düzenlenmesini, yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu pozisyonlardaki mali, sosyal ve özlük hakların da mutlaka kanuni bir dayanak ve güvenceyle tanımlanmasını istiyoruz.

Biz, Eğitim-Bir-Sen olarak, hedefler ve gerçekler bağlamında her şeyi içinde barındıran bir kanun içeriğinin oluşmasının mümkün, öğretmenin itibarını hem yükseltmeye hem de korumaya garantör vasfı taşıyan hükümlerin elzem olduğuna inanıyoruz.

Öğretmenin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır. Eğitim-Bir-Sen’in bu hususlar temelinde katkı ve destek sunacağını bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyor; siyasi iradeyi, TBMM’yi ve Millî Eğitim Bakanlığı’nı meslek kanununda beklentileri karşılayan değişikliklerin ve dönüşümün bir an evvel hayata geçirilmesi konusunda adım atmaya çağırıyoruz.” Şeklinde ifadeler kullandı.

 

Başkan Yavuz basın toplantısı sonrası gazetecilerden gelen soruları cevapladı.

“..Öğretmenlerimizin bu nokta da başarılı olduğunu, üzerine düşeni yaptığını düşünüyorum. Salgın sürecinde kalem tutmasını bilmeyen çocuklara uzaktan okuma yazma öğreten öğretmenleri sınavla geliştireceğim demek kadar abes bir şey yok. Öğretmenler görevlerini yerine getiriyor. Yeter ki bakanlık ne istiyor, neye itiraz ediyorsak ona kulak versin. Bizim bundan zerre kadar bir sıkıntımız yok.. ” Dedi.

Başkan Yavuz haklı mücadelelerinde kararlılık vurgusu yaptı “Meslek kanunu mevcut haklarımızı koruyacak, kariyer basamaklarında hizmet süresini önceleyecek şekilde yeniden düzenlenene kadar mücadeleye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bu haberi paylaşır mısın

Kaynak | yenimedyagazetesi
Kaynak: yenimedyagazetesi.com
FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EĞİTİM Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI